Over RV De Waal

Roeivereniging De Waal roeit vanaf maart 2016 op de Spiegelwaal in Nijmegen. In eerste instantie nog vanuit een tijdelijke locatie, maar op langere termijn vanuit een schitterend watersportcentrum dat wordt gedeeld met enkele andere  Nijmeegse watersportverenigingen.

Hieronder meer achtergrondinformatie over onze ontstaansgeschiedenis.

Roeien in Nijmegen
Tot voor kort was de roeisport in Nijmegen voorbehouden aan studenten. Al sinds 1947 is de Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas te vinden aan het Maas-Waalkanaal. In tegenstelling tot vrijwel alle andere studentensteden en vele niet-studentensteden kende Nijmegen echter nog geen algemene roeivereniging. Volgens velen een kwalijke zaak en aanleiding om hier verandering in te brengen. Door de plannen rond de dijkteruglegging in Lent, waardoor een voor het roeien geschikte nevengeul van de Waal ontstaat, zijn de ontwikkelingen een stroomversnelling geraakt.

Oprichting
RV De Waal werd al op 27 juli 2006 opgericht door Cor Scheffers en Nico Rienks, destijds nog onder de naam RV De Batavier, met als doel een roeivereniging op te zetten bij het Wylerbergermeer in Ubbergen. Vanwege de drukke bevaring van het Maas-Waalkanaal had Phocas het plan opgevat te verhuizen naar dit roeiwater en het was de bedoeling van de Batavier om dit voorbeeld te volgen. Nadat de gemeente Ubbergen besloot het roeien op het Wyerbergmeer te verbieden moest worden uitgekeken naar een andere locatie. Deze werd gevonden in het Nevengeulproject bij Lent. Door onder meer de wijziging van locatie werd in 2011 besloten de naam te wijzigen in “Nijmeegse Roeivereniging De Waal”. Een duidelijke en heldere naam die duidelijk de link weergeeft met de rivier en de stad Nijmegen.

Roeiwater de Spiegelwaal
Kern van het veelomvattende “Ruimte voor de Waal-project” is het terugleggen van de dijk en het creëren van een nevengeul. Deze gaat bij hoog water met de Waal mee stromen en biedt extra capaciteit voor het afvoeren van water. Doordat dit slechts enkele dagen per jaar het geval is, ontstaat er op de overige dagen prachtig roeiwater. Met het aanleggen van de nevengeul is begin 2013 gestart en het project is in 2016 afgerond zijn. Met deze nevengeul genaamd de Spiegelwaal is voor ons een schitterend roeiwater ontstaan.

Watersportstichting
Naast RV de Waal en ook Phocas zijn er meer watersportverenigingen geïnteresseerd in de mogelijkheden van de Spiegelwaal. Denk aan kanoën, zeilen en surfen maar ook de reddingsbrigade. Gezamenlijk trekken de verschillende verenigingen op onder de vlag van een watersportstichting. Op deze manier kan er een duidelijk signaal worden afgegeven naar onder meer de gemeente Nijmegen; watersport verdient een plek in de plannen rond de nevengeul. Kijk voor meer info op www.watersportnijmegen.nl

Toekomst
De komende jaren staan in het teken van het verder opbouwen van de vereniging. Uit onderzoek blijkt dat een vereniging van ongeveer 500 leden op termijn haalbaar moet zijn. Natuurlijk moeten we dan de daad bij het woord voegen. Het is dan ook ons doel om bij oplevering van het nieuwe botenhuis (maar liever nog eerder) richting de 300 leden te gaan

Voor meer informatie over het lidmaatschap zie de tab “lid worden”.

 
 
 

Contact

Inloggen