Beginnerscursus

Per 2 juli is het eindelijk zover. De eerste beginnerscursus gaat van start. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met veel leden, waaronder ook veel beginners. Omdat we het graag goed willen aanpakken en beginners met voldoende aandacht en begeleiding het roeien willen aanleren, starten we met groepen van beperkte grootte. Dit betekent dat nog niet iedereen direct van start kan gaan met de beginnerscursus. Omdat er binnen de vereniging veel vragen leven over de stand van zaken en planning rond het roeien voor beginners, volgt hier een kort overzicht van de planning.

2 juli: start 1e beginnerscursus
Tijdens deze beginnerscursus is er plek voor 24 leden. Leden die het langst lid zijn, hebben in principe voorrang voor een plekje in deze cursus.

Eind juli: evaluatie 1e beginnerscursus
Halverwege de eerste beginnerscursus houden we een evaluatie over de opzet en de uitvoering. Aan de hand daarvan gaan we de 2e ronde beginnerscursus vormgeven. Deze start in september. Dat betekent dat er in augustus een aanmeldformulier uitgaat.

Begin september: start 2e beginnerscursus
Hier gaan we vooralsnog uit van plek voor 24 leden. Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie kan dit worden bijgesteld. Ook hier geldt dat wordt ingedeeld op basis van de lengte van het lidmaatschap.

We sturen in principe de leden die in aanmerking komen voor de beginnerscursus een inschrijfformulier via de mail. Als je geen formulier hebt ontvangen, is de kans aanwezig dat je nog niet aan de eerste twee cursussen kan deelnemen. Na de 2e cursus start de winterperiode, waardoor we waarschijnlijk in het voorjaar van 2017 de beginnerscursussen weer vervolgen.

Voor vragen over de beginnerscursus kun je mailen naar roeien@rvdewaal.nl

Vaarverbod door hoog water?

Krijgen we voor de eerste keer in de korte geschiedenis van RV de Waal een vaarverbod omdat de drempel van de nevengeul overloopt? Op dat moment is het te gevaarlijk om te gaan roeien en geldt er een vaarverbod.
Dit gebeurt bij een waterstand van 1050 boven NAP. Op deze site kun je zien wat de actuele waterstand is.

In memoriam Guus Sutmuller

Guus overleden op 4 april 2016

Ontdaan vernamen wij uit de krant en via een rouwkaart dat Guus Sutmuller na een heel kort ziekbed was overleden.

Hij was in het nog maar kort geactiveerde en plots intensieve bestaan van RV De Waal onze steun en toeverlaat. Een voor ons bepalende richtingwijzer in vooral de technische ontwikkeling van een optimale roeilocatie aan de Spiegelwaal. Met een olijke blik en meestal een glimlach om de lippen zette hij voor onze bouwcommmissie maar ook voor de lekenbestuurders de puntjes op de i. Extern vertegenwoordigde hij ons als materiedeskundige. Nog eind februari jl. bij een afspraak met ambtenaren op het stadhuis belde hij mij al zittend in de hal met het bericht dat hij niet kon komen omdat hij met klachten op weg was naar het ziekenhuis. Daarna zei hij dat het was afwachten en maakte hij nog recentelijk een aangepaste tekening met de opmerking dat hij in de toekomst daartoe gedwongen mogelijk minder beschikbaar zou zijn. Kort daarna kwam het droevige bericht dat Guus ons als eerste lid is ontvallen. Gracias Guus, in dankbaarheid voelen wij het verlies.

Namens alle leden die hem kenden

Cor Scheffers - voorzitter

Open Roeidag

Vandaag, zaterdag 14 mei, vond bij onze nieuwe roeilocatie de eerste roeidag voor beginners plaats. Even voorproeven voor de start van de beginnerscursus. En wat een prachtige en inspirerende roeidag was het vandaag! Zoveel enthousiasme, en voor het eerst met beginnende roeiers het water op. Zes C4+-en dus 24 man op de Spiegelwaal vandaag. Ondertussen hebben we ook alle boten naar de loods verplaatst. Over twee weken weer een beginnersdag en ondertussen starten we op 22 mei met de ervaren roeiers. Langzaam maar zeker komen we zo steeds verder op gang als roeivereniging!

Pagina's

 
 
 

Contact

Inloggen