Privacy beleid roeivereniging De Waal

Roeivereniging De Waal legt persoonsgegevens vast van leden van de vereniging. Dit betreft naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoon, e-mail, IBAN, soort lid (verenigingslid, indoorlid, jeugdlid, steunlid of aspirantlid), KNRB-nummer, datum start lidmaatschap en niveau van roeivaardigheid. Bij gezinsleden kan een koppeling gelegd worden.

- De gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de vereniging en worden niet aan derden verstrekt.

- Adres, telefoon en e-mailadres worden gebruikt voor communicatie met leden.

- De geboortedatum voor onderscheid tussen jeugdleden en volwassen leden en voor de registratie bij KNRB (Koninklijke Nederlandse Roei Bond).

- IBAN voor inning van contributie en andere verschuldigde bedragen.

- In voorkomende gevallen wordt per lid ook aanvullende correspondentie in relatie tot het lidmaatschap of betalingen vastgelegd.

- Voor de boekhouding worden gegevens van debiteuren en crediteuren vastgelegd. Dit beperkt tot de gegevens noodzakelijk voor communicatie en incasso / betalingen per bank. 

- Leden hebben via het afgeschermde ledengedeelte op de website van roeivereniging De Waal toegang tot hun eigen gegevens en kunnen die gedeeltelijk zelf wijzigen.

- Leden hebben via het afgeschermde ledengedeelte op de website van roeivereniging De Waal inzage in het ledenbestand. Zij kunnen naam, telefoonnummer, e-mailadres en het niveau van roeivaardigheid van andere leden inzien.

- Bij opzegging van het lidmaatschap kan een lid vragen de persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen, anders gebeurt dat na een kalenderjaar volgend op het jaar van beëindiging. Na opzegging worden de gegevens alleen nog gebruikt voor statistische doeleinden binnen de vereniging (zoals ledenverloop).

- De gegevens van leden worden opgeslagen en beheerd in een beveiligde omgeving op internet (e-Captain). De gegevens worden binnen de EU opgeslagen. Een beperkt aantal functionarissen heeft toegang tot de ledenadministratie, per functionaris afhankelijk van het taakgebied.

- Aan de ledenadministratie is ook de boekhouding gekoppeld.

- Met de leverancier van e-Captain is een verwerkersovereenkomst gesloten.

- Het algemeen bestuur beslist over wie er al of niet toegang heeft. Van deze personen is een geheimhoudingsverklaring vastgelegd. 

 

 

 

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Activiteiten

SEP
30
Eemhead

Roei-activiteiten | Amersfoort

Tijdrace 5 km op de Eem Opgeven via het wedstrijdformulier

OKT
7
Moordregatta

Roei-activiteiten | Tilburg

Tijdrace over 6500 meter voor beginnende en ervaren ploegen Opgeven via het wedstrijdformulier

OKT
21
Tromp Boatrace

Roei-activiteiten | Hilversum

Tijdrace over 5200 meter voor ervaren roeiers in gladde boten Opgeven via het wedstrijdformulier

OKT
22
Tromp Boatrace

Roei-activiteiten | Hilversum

Tijdrace over 5200 meter voor ervaren roeiers in gladde boten Opgeven via het wedstrijdformulier

Roeikleding

thumb3-rv-de-waal3

Officiële wedstrijdkleding van R.V. de Waal kan besteld worden via onderstaande link:

roeigoed.nl