Er is €56.600,- van de gewenste €100.000,- opgehaald.


RV De Waal Obligatieplan en schenkingen

Om het nieuwe boothuis voor onze vereniging te financieren geven we een obligatielening uit en uiteraard staat de vereniging ook open voor schenkingen. Als deelnemer steun je RV De Waal door tijdelijk je geld uit te lenen. Uiteraard krijg je het terug, eventueel met een rendement.

Deelnemers kunnen op vier manieren steunen. Door aftrekbare schenkingen, en door drie soorten obligaties: de reeds bestaande Obligatie die we Club Obligatie hebben genoemd, en de Sponsor Obligatie en de Rendement Obligatie.

schenking clubobligatie
sponsorobligatie rendementsobligatie
Schenking
Schenkingen kun je doen door geld over te maken aan RV De Waal onder vermelding van schenking. Deze donaties zijn aftrekbaar van de winst indien daaraan enige vorm van zichtbaarheid wordt gegeven. Vandaar dat schenkers vanaf een gift van  €1.000 in het nieuwe boothuis een expliciete vermelding zullen krijgen.

Zie onderstaande rekenvoorbeelden, de FAQ en de Regelementen voor aanvullende informatie over de verschillende opties.

Rekenvoorbeelden


Rekenvoorbeeld Club Obligatie

De basis is een 5 jaarslening tegen een rente van 5% zonder terugbetaling.

Je verstrekt een lening van bijvoorbeeld €1.000 en krijgt 5% rente. Jaarlijks schenk je €200 euro van de lening kwijt aan RV De Waal. Deze gift is aftrekbaar en levert jaarlijks €74 belastingvoordeel op. Na 5 jaar heb je €150 euro rente ontvangen en €370 euro belastingvoordeel, tezamen €520. Jouw netto bijdrage is €480. Voor RV De Waal is deze optie erg aantrekkelijk want haar voordeel is €850 euro (zij voldoet immers alleen €150 rente aan de obligatiehouder). Vanaf november 2023 wordt deze obligatie door RV De Waal uitgegeven.

 
Rekenvoorbeeld Sponsor Obligatie

De basis is een 10 jaarslening van bijvoorbeeld €2.500 tegen 5% rente met een volledige terugbetaling op basis van annuïteit en bovendien een klein rendement voor de obligatielener.

Je verstrekt een lening van €2.500 en ontvangt 10 jaar lang jaarlijks €323,76 aan rente en aflossing. Je schenkt jaarlijks €59 en deze schenking wordt verrekend met de rente en aflossing waardoor je jaarlijks €264,76 van de vereniging ontvangt. Over de gehele looptijd is dit €2.647,60. Daarnaast ontvang je, vanwege de periodieke gift jaarlijks €22 belastingvoordeel. Aan het eind van de looptijd heb je €2.647,61 van RV De Waal én €220 belastingvoordeel ontvangen en je inleg van €2.500 volledig terug met bovendien een mooi gemiddeld rendement van 2,5%. Dankzij de periodieke gift bespaart RV De Waal per obligatie €590, hiertegenover staat dat wij je wel rente betaalt.

 
Rekenvoorbeeld Rendement Obligatie

De basis van de rendement Obligatie is simpel: een 5 jaarslening van bijvoorbeeld €1.000 tegen 4% rente. In deze optie wordt geen gebruik gemaakt van fiscaal aantrekkelijke schenkingen. RV De Waal betaalt over 5 jaar de lening in zijn geheel terug of schrijft t.z.t., in overleg, een nieuwe lening uit. Deze obligatievorm is voor RV De Waal niet per sé aantrekkelijk, maar zorgt er wel voor dat zij het boothuis kan aanschaffen.

 

Inschrijfformulier Obligatieplan

clubobligatiesponsorobligatierendementsobligatie

Met mijn registratie geef ik aan voornemens te zijn deel te nemen aan de obligatielening van mijn keuze en kennis te hebben genomen van het bijbehorende obligatiereglement. Naar aanleiding van deze registratie zal contact worden opgenomen voor de financiële afwikkeling. Voor de totstandkoming van de overeenkomst tot deelname in de obligatielening geef ik goedkeuring om mij per e-mail op de hoogte te houden van de voortgang van de obligatie-uitgifte waaraan ik een bijdrage heb geleverd en mij op de hoogte te brengen van nieuwe obligatie-uitgiftes.

Beveiligingscode Beveiligingscode

buiten-afm-toezicht

FAQ


Wat met het gewone clubhuis, daar willen we toch ook een douche?

Dat snappen we, maar niet alles kan tegelijk.

 
Als het aantal leden groeit, groeit het botenbestand dan mee?

Wij hebben een vaste verdeling in de huidige en toekomstige begroting. Daarin is voorzien dat de opbrengsten als volgt verdeeld worden: 1/3 boten, 1/3  huisvesting,  1/3 overige vragen. Dat geeft rust en stabiliteit in onze financiële huishouding.

 
Kan ik naast een gift of obligatie, ook nog een lening doen?

Natuurlijk!

 
Hoe meld ik mij aan? Wanneer?

Tot uiterlijk 30 juni kun je je aanmelden! Het inschrijfformulier de rekenvoorbeelden en reglementen, vind je op deze pagina.

 
Waar kan ik meer informatie vinden? Wie is mijn vraagbaak?

Je kunt terecht bij de leden van de sponsorcie ( Sjoerd, Danique,  Marleen, Inez) of bij de voorzitter of penningmeester.

 
Hoe gaat het met de andere sponsoracties en blijven die doorlopen?

Ja natuurlijk!!!!!!!!

 
Belastingaangifte periodiek gift en lening?

Particulieren dienen de periodieke schenkingen aan RV De Waal jaarlijks in hun belastingaangifte op te nemen. Dat is een simpele aftrekpost, zonder drempel.

De uitstaande lening dienen particulieren als belegd vermogen in box 3 aan te geven. Omdat dit erg verschilt per persoon is hiermee in het aangegeven hierboven geen rekening gehouden.

 
Naar welke rekening kan ik een schenking over maken?

Als schenker kun je de gift overmaken op rekening nummer NL32INGB0006583319 van RV De Waal o.v.v. schenking

 
Waar vind ik de geldende reglementen van de Obligatieplannen?

Onderstaand vind je de links naar de geldende reglementen van de obligaties:

Regelement Club Obligatie

Reglement Sponsor Obligatie 

Reglement Rendement Obligatie

 

 

 

 

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Activiteiten

JUN
29
Blauwe Bogentocht Zwolle

Roei-activiteiten | 09:00 - 18:00 | Zwolle

We varen ca. 28 km van de totaal 34 km lange Blauwe Bogentocht. Het eerste deel van de tocht gaat...

JUL
6
Flexroeien

Roei-activiteiten | 13:00 - 15:00 | RV de Waal

In principe is er om de twee weken gelegenheid om op zaterdagmiddag van 13:00-15:-00 met niet per...

JUL
15
Skiffen 1a (INSCHRIJFLIJST)

Roei-activiteiten | Spiegelwaal - RV de Waal

Roei je ongeveer een jaar in C-materiaal en wil je een stapje verder. Ook deze zomer willen we me...

JUL
15
skiffen 1b (INSCHRIJFLIJST)

Roei-activiteiten | Spiegelwaal - RV de Waal

Heb je een jaar of meer ervaring met roeien in een C1 (skiff 1a) en wil je de stap maken naar ski...

Roeikleding

thumb3-rv-de-waal3

Officiële wedstrijdkleding van R.V. de Waal kan besteld worden via onderstaande link:

roeigoed.nl